För en bättre utvecklingsmiljö

Avalans Stärker er förmåga att utveckla projekt, leda kluster och innovationsmiljöer regionalt, nationellt och internationellt.

Om Avalans

Avalans är ett innovations- och utvecklingsföretag där huvudaktiviteterna är att bidra till processer och projekt som har möjlighet att skapa förändring mot hållbar utveckling och se till att nya produkter och tjänster, innovationer kommer till användning.

Certifierad Konsult

Avalans konsult är certifierad ESCA examinator för brons silver och guld.

Samarbeten & Kluster Modellen

Avalans samarbetar med andra nationella och Europeiska konsulter i nätverk som har lång erfarenhet av utvecklingsprojekt och verksamhetsmodeller. Vi arbetar med den Europeiska modellen för kluster utveckling och analys, ESCA/ ECEI och numera inom  EUCLES (European Clusters Labelling Excellence Structure). Den Europeiska kluster modellen är ett verktyg som vi använder för verksamhetsutveckling för att lättare nå gemensamma mål. stärka strategier och genomförande.

Vision
  • Samarbeten med olika konstellationer, från lokal till internationell nivå för att uppnå hållbara samhällen och innovationsmiljöer.
Innovationsmiljöer, Kluster & Nätverk
  • Innovationsledning, kapacitetsutveckling, nätverksbygge inom kluster och innovationsmiljöer.
  • Benchmarking och Certifiering (ESCA – ECEI) Bronze – Gold Label
  • Bygga nordiska och internationella länkar
Referensprojekt
  • Stöd till smart specialisering piloten 2018 och 2021 som drivs av Tillväxtverket. Här stöttade vi klusterledare att öka sin förmåga och leda klustren till professionella organisationer som kan bidra till regionernas verkställande av sina respektive smart specialiseringsinitiativ.
  • Ett 40 tal – guld, silver och Brons certifieringar enligt ESCA modell i Sverige och Norge under 2018 – 2022.
Huvudsakliga Samarbetspartner

I Sverige:

1. Äppelbo Management AB Org.nr: 55 65 21- 1157, 

2. Innovation and Entrepreneurship Consulting in Lomma AB, IEC AB (org nr 559069-7636)

I Norge:

1. Innovation Performance.  

Intressanta Artiklar & Rapporter
  • Interreg Europe projekt – Universitetens roll i den regionala utvecklingen. Vad kan policy bidra med för att utveckla det.

Kontakta Avalans

Varmt välkommen att kontakta Avalans. Vi ser framemot din förfrågan!

Säte: Hudiksvall, Sverige

Avalans erbjuder även: 
– Event och skidcochning inom längdskidor via Johanna Skalman Skidor